vbox

  • 给vbox中的linux虚拟机安装增强功能

    ·

    安装前的准备工作: 1、切换为root身份 su 2、确保系统已经安装如下软件包: gcc、make、kernel-devel 安装命令: yum install -y gcc make kernel-devel 3、挂载载有“增强功能”的光盘 挂载光盘命令: mount /dev/cdrom /media 开始安装增强功能 /media/VBoxLinuxAdditions.run 安装成功后重启系统 reboot

    Read More